Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN TẠI 

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Thu thập thông tin cá nhân nhằm mục đích duy nhất phục vụ khách hàng được nhanh và tiện ích nhất. Thông qua việc có được thông tin của khách hàng, chúng tôi có thể cung cấp  thông tin về sản phẩm mớigiao hàng, vận chuyển, thông báo về đơn hàng được nhanh và kịp thời nhất.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN:

 

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vị cho phép của luật thương mại điện tử Việt Nam. Sử dụng thông tin để phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN:

Chúng tôi không giới hạn thời gian lữu trữ thông tin. Tuy nhiên khách hàng có thể tự động xóa tài khoản và thông tin của mình nếu không muốn lưu trữ thông tin tại website. Trong trường hợp bất khả kháng thông tin có thể bị mất.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN THÔNG TIN CÁ NHÂN.

Chỉ quản trị website mới được tiếp cận thông tin cá nhân. Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cho bên thứ 3. Ngoài trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật Việt Nam yêu cầu phải cung cấp các thông tin cá nhân.

 

7. CẢM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁC NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG.

- Khách hàng có thể khiếu lại và hủy bỏ thông tin cá nhân đã cung cấp nếu thông tin cá nhân vi phạm các thông tin đã thông báo tại website

- Khách hàng tự nguyện đồng ý cung cấp thông tin cá nhân tại website và có quyền hủy bỏ thông tin đã cung cấp bất kỳ thời điểm nào.

- Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn,  sử dụng thông tin trái phép; thay đổi, phá hủy thông tin trái phép...

- Chúng tôi cam kết không chia sẻ, n ninh thông tin cá nhân ngăn ngừa các hành vi: đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép;chuyển giao, tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3.

- Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin có tính thương mại khác khi không được sự đồng ý và cho phép của khách hàng.

- Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin cá nhân đúng với mục đích và phạm vi đã thông báo đến  khách hàng.

Ban quản trị web  trân trọng thông báo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử tới quý khách hàng. Chúng tôi rất mong muốn quý khách hàng đọc kỹ thông tin về chính sách của chúng tôi để tuân thủ pháp luật về thương mại điện tử tại Việt Nam, đông thời cung cấp đầy đủ thông tin cho chúng tôi để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Trân trọng cảm ơn!